Tranh phong cảnh sói trắng và ngọn núi – CV46

440,000