Tranh nghệ thuật vua sư tử vẩy sắc – CV34

365,000