Tranh kính nghệ thuật hươu & voi trên đồi – CV79

980,000