Tranh kính lọ hoa tĩnh vật và con hươu – CV81

2,380,000