Tranh kính con thuyền nhỏ trên mặt hồ – CV82

1,050,000