Giường ngủ gỗ tự nhiên phong cách Đông Dương – GN27

970,000