Bộ bàn học, bàn làm việc gỗ tự nhiên thiết kế đơn giản – BH30