Bàn làm việc, bàn học liền giá sách có ngăn và tủ kính – BH17

3,460,000