Bàn học, bàn làm việc gỗ tự nhiên có giá sách – BH33