Tủ bếp có quầy bar là thiết kế được ưa chuộng ở nước ngoài, nơi mọi người có thể ăn uống nhanh ngay tại đó. Thiết kế kiểu tủ bếp này phù hợp nhất nếu nhà bếp có diện tích đủ lớn. Tủ bếp có quầy bar thường có thiết kế thế nào?

1. Bếp chữ U

Tủ bếp chữ U cần không gian rất lớn để thiết kế và không khó để thêm một quầy bar nhỏ vào.

2. Bếp song song

Tủ bếp song song là thiết kế gồm có một tủ bếp dài làm đảo bếp, song song với tủ bếp dưới, ở giữa là lối đi lại. Kiểu tủ bếp này cần có đủ không gian để đặt bàn dài như hình bên dưới.

Không làm mất thêm thời gian của bạn, hãy tham khảo một số thiết kế dưới đây và tìm ý tưởng phù hợp với nhà bếp của mình nếu bạn mong muốn thiết kế có quầy bar nhỏ nhé!

Tham khảo thêm

10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-19
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-19
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-18
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-18
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-17
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-17
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-16
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-16
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-15
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-15
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-13
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-13
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-11
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-11
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-10
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-10
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-9
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-9
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-8
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-8
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-7
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-7
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-6
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-6
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-5
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-5
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-4
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-4
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-3
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-3
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-2
10+-tủ-bếp-có-quầy-bar-hiện-đại-cho-nhà-bếp-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *