50+ thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ

Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-40
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-40
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-39
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-39
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-38
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-38
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-37
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-37
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-36
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-36
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-35
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-35
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-34
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-34
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-33
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-33
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-32
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-32
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-31
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-31
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-30
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-30
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-29
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-29
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-28
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-28
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-27
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-27
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-26
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-26
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-25
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-25
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-24
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-24
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-23
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-23
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-22
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-22
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-21
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-21
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-20
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-20
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-19
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-19
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-18
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-18
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-17
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-17
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-16
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-16
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-15
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-15
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-13
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-13
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-12
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-12
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-11
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-11
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-10
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-10
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-9
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-9
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-8
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-8
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-6
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-6
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-7
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-7
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-5
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-5
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-4
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-4
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-3
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-3

Ngôi nhà này có phòng tắm riêng cho mỗi phòng ngủ và cho khách ở sảnh trước.

Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-2
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ-2

Thiết kế này có khu ban công ngoài trời rộng lớn.

Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ
Thiết-kế-nội-thất-chung-cư-3-phòng-ngủ

Nguồn: architecturendesign

Tham khảo thêm