Tủ sách gỗ sồi đỏ có ngăn kéo phong cách truyền thống – KS42