Tủ rượu phòng khách gỗ công nghiệp thiết kế thông minh – TR17

7,800,000