Tủ quần áo 4 cửa gỗ sồi sơn trắng tân cổ điển – TA11