Tranh phong cảnh thác nước và đàn voi – CV41

440,000