Tranh phong cảnh máy bay đáp xuống đường băng – CV62

425,000