Tranh phong cảnh đồi núi trập trùng – CV29

330,000