Tranh phong cảnh cây lá vàng mùa thu – CV19

430,000