Tranh nghệ thuật tàu vũ trụ trên mặt trăng – CV55

410,000