Tranh nghệ thuật mặt trời lặn đường chân trời – CV52

420,000