Tranh nghệ thuật đường phố ngày mưa đen trắng – CV51

420,000