Tranh nghệ thuật đối xứng không hoàn hảo- CV71

1,500,000