Tranh nghệ thuật con voi dưới ánh mặt trời – CV75

1,000,000