Tranh nghệ thuật con hươu và nông trại – CV35

365,000