Tranh kính mặt hồ nước trên núi cao – CV80

1,680,000