Kệ sách đứng đơn giản đặt góc phòng gỗ công nghiệp – KS39

580,000