Giường ngủ gỗ tần bì phong cách Đông Dương – GN12

10,620,000