Giường ngủ gỗ tần bì phong cách Đông Dương có vai giường – GN13