Giường ngủ gỗ cao su phong cách Đông Dương có cột – GN14