Bộ bàn trang điểm gỗ tự nhiên phong cách Đông Dương – BP50