Bộ bàn ăn chữ nhật 4 ghế gỗ sồi trắng thiết kế tối gian – BA06