Bàn làm việc, bàn học vòng cung liền ngăn đồ và giá sách – BH28