Bàn học, bàn làm việc chân sắt liền kệ sách – BH12

1,950,000