Bàn học, bàn làm việc chân sắt gỗ công nghiệp – BH07

1,080,000