Bộ bàn học, bàn làm việc chân sắt có ngăn để sách – BH03

2,350,000