Bàn học, bàn làm việc 3 ngăn phong cách Đông Dương – BH29