Đối với trẻ mới biết đi đến 4 tuổi, chiều cao bàn học tiêu chuẩn là 50 – 55cm, đối với trẻ em từ 5 đến 7 tuổi thì một bàn cao có chiều cao khuyến nghị từ 55 – 65cm còn từ 8 – 10 tuổi thì bàn học thường cao từ 60 – 75cm.

Chiều sâu và chiều dài của bàn tùy thuộc vào mục đích và nhu cầu sử dụng, không có kích thước tiêu chuẩn.

Bạn tham khảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *