Cây bình linh (keo dậu)

Leucaena ( Leucaena leucocephala là một loại cây bụi phát triển nhanh, thường xanh, không gai, đạt chiều cao từ 5 m (loại Hawaii) đến 20 m (loại khổng lồ Hawaii) ( FAO, 2009 ). Leucaena là một cây họ đậu lâu năm sống lâu (khoảng 23 năm rưỡi trong điều kiện khó khăn ở Úc). Nó có một taproot sâu và phân nhánh cao.

  • Lá là lưỡng cực, mang nhiều lá chét dài 8 mm đến 16 mm.
  • Cụm hoa có hình dạng hình cầu màu kem tạo ra các cụm vỏ màu nâu phẳng, dài 13 đến 18 mm chứa 15-30 hạt.
  • Ra hoa và quả quanh năm.

Bình linh có giá trị khai thác gỗ để làm nguyên liệu đốt hoặc đồ nội thất nhỏ và chế biến giấy. Chồi non, lá non và hạt của nó có thể được sử dụng như một loại rau trong dinh dưỡng của con người. Hạt giống cũng có thể được sử dụng thay thế cho hạt cà phê hoặc làm đồ trang sức.

Bình linh là một trong những cây thức ăn gia súc chất lượng cao.

Bạn tham khảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *